Судоку шампионати
От 2006 се провеждат Световни шампионати по Судоку. Тук можете да получите информация за Българските шампионати по Судоку, чрез, които ще се определя българския отбор за световните шампионати. Изберете годината на шампионата от менюто вляво.
This article comes from puzzle-bg
http://www.puzzle-bg.com

The URL for this story is:
http://www.puzzle-bg.com/modules/content/index.php?id=12